POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowny Użytkowniku, pragniemy przedstawić Ci informacje dotyczące Twoich danych osobowych, które są przez nas zbierane i przetwarzane na skutek składanych przez Ciebie zamówień, a także w ramach korzystania przeze Ciebie ze strony internetowej www.duetfh.pl, w tym zapisywanych w plikach cookies, oraz danych zbieranych podczas rozmów telefonicznych czy korespondencji e-mailowej z przedstawicielami firmy Duet (takich jak np: Imię, Nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy).

1. Administratorem danych jesteśmy my, tj.: Firma Handlowa DUET Urszula Musiał z siedzibą 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 89, tel.: (32) 265-50-42, adres e-mail: biuro@duetfh.pl, NIP 6540002483, REGON 271542538.

2. Celem zbierania danych są:
- realizacja Twoich zamówień, a w tym również rozpatrywanie Twojej reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, do czasu wypełnienia wszystkich obowiązków umownych, a w węższym zakresie również do czasu przedawnienia roszczeń
- cele związane z księgowością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustaw o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych, tak długo jak wymagają tego od nas przepisy prawa
- cele marketingowe, w tym wysyłanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych i promocyjnych, jak również ewentualnych zamówień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dopóki nie cofniesz zgody lub nie sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych w tym celu.

3. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ). Aby skorzystać z powyższych uprawnień, należy kontaktować się z nami pod adres: biuro@duetfh.pl lub przy pomocy innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres naszej siedziby.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego świadczenie usług. W przypadku niepodania, usunięcia lub ograniczenia danych nie będzie możliwe prawidłowe wykonanie usług.

5. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, niezbędnym do prowadzenia działalności handlowej: np. do firmy transportowej, biura rachunkowego, producenta oferowanych przez nas produktów oraz do uprawnionych instytucji państwowych, gdy zezwala na to przepis prawa.

6. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: do czasu odwołania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy jesteśmy uprawnieni do powierzenia lub przekazania Twoich danych innym podmiotom.

Kontakt e-mailowy / Formularz kontaktowy
Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza z naszej strony www, w sposób naturalny przekazujesz nam adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu z Tobą. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.