„Wdrożenie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT)
oraz zakup i instalacja klimatyzacji w hali hurtowni,
w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym DUET w Czeladzi”

Całkowita wartość projektu wynosi 163 481,20 zł. Wartość dofinansowania wynosi 80 387,20 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.silesia-region.pl